2-16 Документирана информация

7.5 Документирана информация

ISO 9001:2015 поставя изисквания по отношение на документираната информация на СУК. Според определението на термина, документираната информация може да бъде във всякакъв формат и на носител от всякакъв източник. Това дава по-голяма свобода на организациите при създаването и управлението на документираната информация на СУК.

В обхвата на СУК се включва два вида документирана информация:

 • изисквана от ISO 9001:2015;
 • определена от организацията като необходима за функционирането на СУК.

При създаване и актуализиране на документирана информация, организацията трябва да следи за:

 • правилната идентификация на документа като заглавие, дата, версия, код или номер;
 • използването на подходяща форма и носител – хартиен, електронен;
 • извършването на преглед и одобряване за пригодност и адекватност на документа.

Организацията трябва да управлява документираната информация, за да е сигурна, че тя е:

 • достъпна и подходяща за използване, където и когато е необходимо;
 • защитена по подходящ начин.

За управлението на документираната информация на СУК, организацията трябва да създаде правила за:

 • разпостранение, достъп и използване;
 • съхранение и защита;
 • управление на измененията;
 • съхраняване и унищожаване.

Организацията трябва да управлява информацията с външен произход, която е необходима за функционирането на СУК. Това може да бъде информация предоставена от клиенти, доставчици, парньори, стандарти, нормативни документи и др.

Още по темата: Какво е документирана информация?, Кой е актуалния документ?, Кога и как се променя версията на документ?, Каква документирана информация се изисква от ISO 9001:2015?, Бъдещето на Наръчника по качество

Свързани документи: Указания по изискванията за документирана информация, Списък на документираната информация изисквана от ISO 9001:2015

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio