2-17 Осъзнаване и обмен на информация

7.3 Осъзнаване 7.4 Обмен на информация

Осъзнаване се постига, когато работниците разбират своите отговорности и как техните действия допринасят за постигане на целите на организацията.

Изискванията на ISO 45001:2018 са насочени към информиране на работниците по отношение на:

 • политиката и целите по ЗБР;
 • техния принос за ефикасността на СУЗБР;
 • последствията от неспазване на изискванията на СУЗБР;
 • инцидентите и резултатите от разследванията;
 • определените опасности, рискове за ЗБР и свързаните с тях действия;
 • възможността самостоятелно да напускат работа при ситуации, които според тях представляват непосредствена и сериозна опасност за техния живот и здраве.

ISO 45001:2018 поставя изисквания за определяне на начините за вътрешен и външен обмен на информация. Изискванията са насочени към това, организацията да определи:

 • по какви въпроси ще се обменя информация;
 • кога;
 • с кого;
 • по какъв начин;
 • кой ще обменя информацията.

Когато се създава процесът е необходимо да се вземат под внимание мненията на външните заинтересовани страни и законовите изисквания.

ISO 45001:2018 изисква организацията да съхранява документирана информация като доказателство за извършения обмен на информация.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio