3-01 Принципи на одит – I част

Седем принципи за одит

1. Етичност.

2. Безпристрастност.

3. Професионална добросъвестност.

4. Опазване на професионална тайна.

5. Независимост.

6. Подход, основан на доказателства.

7. Подход, основан на риска.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio