3-01 Въведение

Въведение в раздел 8 на ISO 45001:2018

В Модул 3 са включени клаузите на раздел 8 от ISO 45001:2018, които са част от етап Изпълнение от цикъла PDCA(Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие):

  • 8.1 Оперативно планиране и управление
  • 8.2 Готовност за извънредни ситуации
Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio