3-02 Оперативно планиране и управление

8.1 Оперативно планиране и управление

Изискванията на т.8.1 от ISO 9001:2015 се отнасят до планирането, прилагането и управлението на процесите за производство или предоставяне на услуга, така че да се удовлетворят изискванията към тях и да се постигнат поставените цели. За целта е необходимо да се премине през следните стъпки:

  • определяне на изискванията за продуктите и услугите, техните характеристики, критериите за приемане;
  • определяне на работните процеси, необходими ресурси и методи на контрол;
  • определяне на рисковете и възможностите за процесите и действия за тяхното овладяване, за да се гарантира, че процесите ще постигнат планираните резултати;
  • определяне на вида и формата на документираната информация, която ще се съхранява като доказателство за съответствие с изискванията.
Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio