3-02 Принципи на одит – II част

Седем принципа на одит

1. Етичност.

2. Безпристрастност.

3. Професионална добросъвестност.

4. Опазване на професионална тайна.

5. Независимост.

6. Подход, основан на доказателства.

7. Подход, основан на риска.

ASSIGNMENT : 3-02 Практическа задача 1 MARKS : 10  DURATION : 1 week, 3 days

ASSIGNMENT : 3-02 Практическа задача 2 MARKS : 10  DURATION : 1 week, 3 days

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio