3-03 Елиминиране на опасности

8.1.2 Елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР

За управление на процесите е прилагат мерки за контрол, чиято цел е да се подобрят условията на труд като се елеминират опасностите или намалят рисковете за ЗБР. Мерките за контрол са подредени йерархично, като всяка следваща мярка се счита за по-малко ефикасна от предходната:

  • елиминиране на опасностите;
  • замяна с по-малко опасни материали, процеси, действия или оборудване;
  • използване на технически мерки за контрол и реорганизиране на работата;
  • използване на административни мерки за контрол, включително обучение;
  • използване на подходящи лични предпазни средства.

Още по темата: Елиминиране на опасностите по ЗБР

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio