3-03 Изисквания за продуктите и услугите

8.2 Изисквания за продуктите и услугите

Първата клауза от т.8.2 се отнася до обмена на информация с клиентите и включва изисквания за:

 • предоставяне на информация, свързана с продуктите и услугите на организацията;
 • обработване на запитвания, оферти, договори или поръчки, включително и техните изменения;
 • получаване на обратна информация от клиентите, включително и рекламации;
 • управлението на собствеността на клиента;
 • специфични изисквания, свързани с извънредни ситуации.

Следващата клауза е свързана с определяне на изискванията за продуктите и услугите. ISO 9001:2015 изисква при определяне на изискванията за продуктите и услугите да се определят всички приложими изисквания на нормативни актове, както и тези които организацията счита за необходими. Освен това организацията трябва да гарантира, че може да отговори на рекламациите от клиенти.

След като изискванията са определени, стандартът изисква да се извърши преглед, за да се гарантира че могат да бъдат изпълнени. При прегледа се извършва проверка дали са определени:

 • изискванията на клиента;
 • изискванията, които са необходими за определеното и предвидено използване;
 • изискванията на организацията;
 • изискванията на нормативните актове;
 • различия в изискванията по договор или поръчка и тези, които са определени предварително.

Всички изискванията трябва да бъдат потвърдени преди да се приеме поръчката или да се сключи договор с клиента. ISO 9001:2015 поставя изискване за съхраняване на документирана информация за резултатите от прегледа и за всяко ново изискване за продукта или услугата.

Последната клауза е насочена към измененията в изискванията. Важно условие при изменения е съответният персонал да бъде информиран за промяната в изискванията.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio