3-03 Извънредни ситуации

8.2 Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране

Готовността и реагирането при възникване на извънредна ситуация е ключов момент за намаляване на рисковете за околната среда. Подготовката и определянето на действията за реагиране в извънредни ситуации е отговорност на организацията. Тя трябва да определи действия за предотвратяване или смекчаване на последствията от извънредните ситуации.

Планирането на действията включва разглеждането на редица въпроси, свързани с възникнали предишни ситуации, обучение на персонала, периодични проверки и проиграване на извънредни ситуации, информиране на служителите за техните задължения и отговорности.

ISO 14001:2015 изисква да се поддържа документирана информация като доказателство за изпълнение на процеса както е планирано.

Още по темата: Как да отговорим на изискванията на ISO 14001:2015 за готовност за извънредни ситуации?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio