3-04 Проектиране и разработване – I част

8.3 Проектиране и разработване на продукти и услуги

Процесът на проектиране и разработване е един от най-сложните и важни процеси в организацията, защото е пряко свързан със създаването на конкурентно предимство.

Първата стъпка от процеса е планиране на проекта. Това включва определяне на целта на проекта, неговите етапи и формата на контрол. При планиране на проекта се вземат предвид:

 • естеството, продължителността и сложността на дейностите;
 • етапите на процеса и приложимите прегледи;
 • необходимите дейности за проверка и потвърждение на етапите на процеса;
 • отговорности и правомощия на участниците в процеса;
 • необходимостта от ресурси за процеса.

В процеса на проектиране се изисква да се определят входните елементи, които представляват съществените изисквания към конкретния вид продукт или услуга и са насочени към:

 • функционални изисквания и изисквания за изпълнение;
 • информация от предишни разработки;
 • изисквания на нормативни актове;
 • потенциални последствия от откази, предвид естеството на продуктите и услугите.

Входните елементи трябва да бъдат адекватни за целите, пълни и недвусмислени. Стандартът изисква да се съхранява документирана информация за входните елементи.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio