3-04 Управление на изменията

8.1.3 Управление на измененията

Важен момент в ISO 45001:2018 е управление на промяната. Целта на управлението на процеса е да се подобрят здравето и безопасността при работа чрез намаляване до мунимум на нови опасности и рискове за ЗБР в работната среда, вследствие на:

  • нови продукти, услуги и процеси;
  • изменение на съществуващите по отношение на местоположение на работното място, организацията на работа, условия на труд, оборудване, работна сила;
  • изменения в законови и други изисквания;
  • изменения в знанията или информацията относно опасностите и рисковете за ЗБР;
  • развитието на знанията и технологиите.

Последствията от непредвидените изменения трябва да се преглеждат и да се предприемат действия за смекчаване на всички неблагоприятни последствия.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio