3-05 Доставки

8.1.4 Доставки

Нов момент в ISO 45001:2018 са изискванията, свързани с доставките. Целта на процеса е да се определят, оценят, елиминират опасностите и намалят рисковете, свързани със ЗБР по отношение на материали, вещества, суровини, оборудване или услуги преди въвеждането им на работното място.

Организацията е необходимо да координира своите процеси на доставки с тези на изпълнителите, когато:

  • дейностите и действията на изпълнителя засягат организацията;
  • дейностите и действията на организацията засягат работниците на изпълнителя;
  • дейностите и действията на изпълнителя засягат други заинтересовани страни на работното място.

Стандартът изисква да се определят и да се прилагат критерии по здраве и безопасност при избора на изпълнители.

Още по темата: Дейности по ЗБР при доставки и възлагане на външни изпълнители

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio