3-06 Взаимоотношения с доставчици

8.4 Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици

При изпълнение на дейността на организацията е възможно някои от процесите или част от тях да се възложат на външни доставчици. Въпреки това, организацията трябва да може да гарантира, че възложените дейности са в съответствие с изискванията като ги контролира по подходящ начин.

Мерките за контрол се прилагат когато:

 • продукти и услуги от външни доставчици са предназначени за влагане в продуктите и услугите на организацията;
 • продукти и услуги предоставяни директно на клиента;
 • външен доставчик изпълнява процес или част от процес по решение на организацията.

Организацията преценя какви процеси или дейности да възложи на външни доставчици. В зависимост от степентта на значимост на възложената дейност, организацията определя степента на контрол. При възлагане, организацията информира външния доставчик за нейните изисквания по отношение на:

 • процесите, продуктите или услугите, които трябва да бъдат доставени;
 • одобряването на извършените дейности;
 • компетентността на персонала;
 • взаимодействито между страните;
 • вида и обхвата на контрола;
 • дейностите по проверка и потвърждаване на място при доставчика.

ISO 9001:2015 поставя изискване за определяне на критерии за оценяване, подбор, наблюдение на изпълнението и повторно оценяване на външните доставчици. Стандартът изисква организацията да съхранява документирана информация като доказателство за изпълнението на тези дейности.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio