3-07 Производство и предоставяне на услуга – I част

8.5 Производство и предоставяне на услуга

За да бъде процесът на производство или предоставяне на услуга ефикасен е необходимо дейностите да се извършват при контролирани условия, които включват:

 • наличие на информация за характеристиките на произвеждания продукт или услуга;
 • наличие на информация за начина на производство или предоставяне на услугата;
 • наличие на необходимите ресурси;
 • извършване на проверка на определени етапи, за да се гарантира, че определените изисквания са изпълнени;
 • потвърждение, за да се гарантира, че изискванията за предвидената употреба или приложение са изпълнени;
 • извършване на действия за предотвратяване на човешка грешка;
 • дейности, свързани с пускането, доставката и периода след доставката.

Когато е необходимо, организацията трябва да осигури проследимост, като идентифицира изходните елементи през всички етапи на производство или предоставяне на услуга. Това е необходимо, за да се осигури съответствието на продуктите и услугите и да се проследи източника на проблем при констатирани несъответствия.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio