3-10 Несъответстващи изходни елементи

8.7 Управление на несъответстващи изходни елементи

Несъответствия могат да възникнат на всеки етап от производството или предоставянето на услугата. Стандартът изисква изходните елементи да бъдат идентифицирани, за да не достигнат до клиента. Действията спрямо несъответствията трябва да бъдат подходящи за естеството на несъответствието и неговото въздействие спрямо съответствието на продуктите и услугите. Тези действия могат да бъдат:

  • коригиране – някои несъответствия могат да бъдат коригирани или отстранени с прости операции. След коригиране задължително се извършва проверка за съответствие с изискванията;
  • изолиране, ограничаване, връщане или прекратяване на доставката на продукти и услуги;
  • уведомяване на клиента;
  • получаване на разрешение за приемане с отклонение.

Стандартът изисква да се съхранява документирана информация относно описание на несъответствието, какви действия са предприети, включително за разрешенията за приемане с отклонения и за лицето, което е оправомощено да взема решения за несъответствията.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio