4-01 Програма за одит

Управление на програмата за одит

Програмата включва информация за планираните за определен период от време одити, които са насочени към постигането на определена цел. В програмата могат да бъдат включени одити по един или повече стандарти, извършвани комбинирано или отделно.

Съдържание на програмата за одит:

 • цели на програмата за одит;

 • рискове и възможности, свързани с програмата;

 • обхват на всеки одит;

 • график на провеждане;

 • вид на одита – външен, вътрешен;

 • критерии за одит;

 • методи на одит;

 • критерии за подбор на одитори;

 • необходимата документирана информация.

Още по темата: Колко и какви вътрешни одити да планираме?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio