4-02 Цели на програмата за одит

Определяне на целите на програмата за одит

Примери за цели:

  • оценяване съответствието с приложимите нормативни актове;

  • оценяване способността на организацията да определя рискове и възможности и да прилага ефикасни действия за тяхното овладяване;

  • оценяване съответствието с изискванията на стандарт за системи за управление;

  • създаване и запазване на доверието към външен доставчик.

Още по темата: Колко и какви вътрешни одити да планираме?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio