4-03 Рискове и възможности, свързани с програмата за одит

Определяне на рискове и възможности

Рисковете са свързани с различните етапи на управление на програмата за одит и могат да включват:

 • планиране – грешно определени цели на одита, броя, продължителността, местонахожденията или графика на одити;

 • ресурсите – липса на достатъчно време, оборудване, обучение;

 • екип за одит – липса на достатъчна компетентност за целите на одита;

 • обмен на информация – липса на ефикасен вътрешен или външен обмен на информация;

 • документирана информация – липса на подходяща документирана информация, липса на адекватна защита на записите от одита;

 • липса на сътрудничество от страна на одитираната организация.

Възможностите за програмата могат да включват:

 • извършване на няколко одита в рамките на едно посещение;

 • намаляване на времето и разстоянията за пътуване до местоположенията;

 • координиране на датите с ключов персонал.

Още по темата: Как да управляваме риска при вътрешен одит?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio