4-05 Несъответствие и коригиращо действие

10.2 Несъответствие и коригиращо действие

Последния 10 Раздел на ISO 9001:2015 се отнася до подобренията на системата. Като източник на подобрения се разглеждат несвъответствията и коригиращите действия. В контекста на ISO 9001:2015 несъответствията могат да бъдат свързани с изискванията на самия стандарт, с изискванията на СУК или с изискванията на заинтересованите страни. Управлението на несъответствията е важен момент за организацията, защото позволява да се открият пропуски, грешки и проблеми и да се предприемат действия за тяхното ефикасно отстраняване.

ISO 9001:2015 поставя конкретни изисквания за действия при констатиране на несъответствия, които включват:

  • реагиране на несъответствието;
  • оценяване на необходимостта от предприемане на коригиращи действия;
  • изпълнение на планираните действия;
  • преглед на ефикасността на предприетите действия;
  • актуализиране на рисковете и възможностите;
  • изменения на СУК.

Коригиращите действия са пряко насочени към причината за несъответствието. Целта на прилагане на коригиращи действия е да се избегне повторната поява на несъответствието.

Стандартът изисква да се съхранява документирана информация за естеството на несъответствието, за всички предприети последващи действия и за резултатите от всяко коригиращо действие.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio