4-06 Инцидент и несъответствие

10.2 Инцидент, несъответствие и коригиращо действие

Последния 10 Раздел на ISO 45001:2018 се отнася до подобренията на системата. Като източник на подобрения се разглеждат действията спрямо възникналите инциденти и несъответствия, нововъведения, реорганизации, внезапни промени. Управлението на дейностите спрямо инциденти и несъответствия е важен момент за организацията, защото позволява да се открият пропуски, грешки и проблеми  и да се предприемат действия за тяхното ефикасно отстраняване.

ISO 45001:2018 поставя конкретни изисквания за действия при възникване на инцидент или констатиране на несъответствие, които включват:

  • реагиране на инцидента или несъответствието;
  • оценяване съвместно с участието на работниците и за необходимостта от предприемане на коригиращи действия;
  • извършване на преглед на съществуващите оценки на рисковете по ЗБР и другите рискове;
  • оценяване на рисковете за ЗБР, които се отнасят до нови или променени опасности, преди предприемането на действия;
  • изпълнение на планираните действия;
  • преглед на ефикасността на предприетите действия;
  • внася изменения на СУЗБР.

Коригиращите действия са пряко насочени към причината за несъответствието. Целта на прилагане на коригиращи действия е да се избегне повторната поява на несъответствието.

Стандартът изисква да се съхранява документирана информация за естеството на инцидента или несъответствието, за всички предприети последващи действия и за резултатите от всяко коригиращо действие, включително и за тяхната ефикасност. С тази информация е необходимо да се запознаят работниците и другите заинтересовани страни.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio