4-07 Изпълнение на програмата за одит – II част

Определяне на метод за одит и избор на екип за одит

Лицето, което отговаря за програмата за одит определя метода за провеждане на одит, в зависимост от определените цели, обхват и критерии.

Методите на одит са:

  • на място – дейностите се извършват в одитираната организация;

  • дистанционно – дейностите се извършват на различно от местоположението на одитираната организация, независимо от разстоянието;

  • комбинирано.

Лицето, което управлява програмата за одит определя членовете на екипа за одит, като взема предвид общата компетентност необходима за целите на одита. В зависимост от целите, обхвата, критериите и метода на одит в екипа за одит могат да бъдат включени одитори с различно ниво на компетентност и технически експерти. Лицето, управляващо програмата за одит определя и възлага отговорността за провеждането на одита на ръководител на екипа за одит. Възлагането се извършва достатъчно време преди предвидената дата, за да се осигури ефикасно планиране на одита. Когато екипът е съставен от един одитор, той изпълнява задълженията на ръководителя на екипа за одит.

Когато одиторите от екипа не могат да осигурят необходимата компетентност, в състава се включват технически експерти.

В екипа за одит могат да бъдат включени одитори, които са в процес на обучение, като тяхното участие се извършва под ръководството на опитен одитор.

Още по темата: Методи за одит, Кой да извърши вътрешния одит?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio