4-07 Постоянно подобряване

10.3 Посоянно подобряване

Последната точка от стандарта се отнася до постоянното подобряване. Подобряването на СУЗБР е основен принцип и е интегрирано в целия стандарт ISO 45001:2018. Подобряването може да бъде в няколко направления:

  • подобряване на резултатността на СУЗБР;
  • насърчаване на култура, която поддържа СУЗБР;
  • насърчаване на участието на работниците при изпълнение на действията за подобряване;
  • информиране на работниците за резултатите от подобряването на СУЗБР.

ISO 45001:2018 изисква поддържане и съхраняване на документирана информация като доказателство за постоянното подобряване на СУЗБР.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio