5-01 Начало на одит

Начало на одит

Отговорността за провеждането на одита от самото начало до неговото завършване носи ръководителят на екипа за одит.

Първата стъпка за извършване на одит е установяване на контакт с одитираната организация, с цел да се:

 • потвърдят целите, обхвата, критериите и методите на одит, екипа за одит;

 • потвърдят начините на обмен на информация по време на одита;

 • осигури достъп до необходимата за одита информация;

 • определят приложимите изисквания;

 • състави график на провеждане на одита;

 • определят изискванията за достъп, здраве и безопасност, опазване на околна среда, сигурност на информацията;

 • определят областите, представляващи интерес или риск за одитираната организация;

 • обсъдят възражения относно състава на екипа за одит.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio