5-03 Подготовка за одит – II част

Възлагане на задачите за одит и подготовка на документирана информация за одита

Ръководителят на екипа за одит възлага на всеки член от екипа отговорността за одитиране на конкретни процеси, дейности, функции или местоположения. При възлгането ръководителя взема предвид:

  • безпристрастността, обективността и компетентността на одиторите;

  • ефикасното използване на ресурсите;

  • ролите и отговорностите на одиторите, включително и на одитори в процес на обучение и технически експерти.

Възлагането се извършва на организирана за целта среща от ръководителя на екипа за одит, по време на която се обсъжда необходимостта от изменения.

Членовете на екипа събират и преглеждат информацията, съответстваща на техните задачи за одита, с цел подготовка на необходимата документирана информация за одита.

Примери за документираната информация за одит:

  • физически или дигитални въпросници за одита;

  • данни за вземане на извадка;

  • аудио-визуална информация.

Използването на документите за одит не трябва да ограничават действията на одитора и да му позволяват да извършва промени в процеса на извършване на одит.

Още по темата: Подготовка на документирана информация за одит, Вземане на извадка за одит

Свързани документи: Въпросник ISO 9001:2015, Въпросник ISO 14001:2015, Въпросник ISO 45001:2018

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio