6-01 Определяне компетентността на одитора

Определяне на компетентността на одитора

Доверието в процеса на одит и способността да бъдат постигнати неговите цели пряко зависят от компетентността на екипа за одит. Компетентността трябва да бъде постоянно развивана и периодично оценявана, предвид потребностите на програмата за одит.

При определяне на необходимата компетентност за даден одит се отчитат:

 • големина, естество, сложност, продукти и услуги на одитираната организация;

 • целите и обхвата на програмата за одит;

 • методите за извършване на одит;

 • областите на системите за управление, които ще се одитират;

 • сложността и процесите на системата за управление;

 • видовете и нивата на рисковете и възможностите и др.

Одиторите трябва да притежават лични качества, които да им позволяват да действат в съответствие с принципите за одит. По време на извършване на одит, одиторите трябва да показват професионално поведение, което включва наличие на качества като:

 • етичност – справедливо, безпристрастно, искрено и честно отношение;

 • непредубеденост – способност за разглеждане на алтернативни идеи и гледни точки;

 • дипломатичност – тактично отношение към хората;

 • наблюдателност – активно наблюдение на среда и дейности;

 • гъвкавост – лесно приспособимост в различни ситуации;

 • решителност – способност за вземане на решения и заключения;

 • отвореност към подобрения – способност да се учи от обстоятелствата;

 • способност за работа в екип – способност за ефикасно сътрудничество с другите членове на екипа за одит и с персонала на одитираната организация.

Още по темата: Постигане на компетентност за одитор

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio