6-04 Оценяване на одитори

Критерии и методи за оценяване компетентността на одиторите

Оценяването на компетентността на одиторите се извършва планирано и включва четири основни етапа:

 • определяне на необходимата компетентност;

 • определяне на критерии за оценяване;

 • избор на подходящ метод за оценяване;

 • извършване на оценяването.

Критериите за оценяване могат да бъдат качествени/доказани лични качества, знания и умения по време на изпълнение на поставени задачи или по време на обучение/ и количествени/години професионален опит, брой извършени одити, часове на обучение при извършване на одит/.

Видове методи за оценяване:

 • преглед на записи – анализ на информация за преминати обучения, образование, професионални препоръки, опит от одити;

 • обратна информация относно работата на одитора – анализ на информацията от анкети, въпросници, оплаквания;

 • разговор с одитора, за да се оценят лични качества и знания;

 • наблюдение на работата на одитора и способността му за прилагане на знания и умения – провеждане на ситуационни игри, наблюдение по време на одит от наблюдател;

 • изпит за оценяване знания и умения – устни и писмени изпити, тестове;

 • преглед след одит за получаване на информация за изпълнението на одитора по време на извършване на одит – преглед на доклад от одит, разговор с ръководителя на екипа за одит, с членовете на екипа, обратна информация от одитирани лица/организация.

При избор на метод за оценяване е необходимо да се обърне внимание, че отделните методи не са приложими за всеки вид ситуация и съчетаването на различни методи би осигурило по надежден резултат.

Одиторите трябва да поддържат и подобряват своята компетентност чрез редовни участия в одити и професионално развитие чрез допълнителни обучения, опит, работа с наставник, участия в срещи, семинари, конференции и др.

ASSIGNMENT : 6-04 Практическа задача 1 MARKS : 10  DURATION : 1 week, 3 days

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio