Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Успешна практика по преход за акредитация по ISO/IEC 17020:2012

Успешна практикаОценките за преход от ИА на БСА по новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 вече са факт. В края на месец април клиент на kachestvoto.com - Орган за контрол от вид С "АНСИСТ" към "АНСИСТ 98" ООД премина успешно оценка за преход към стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Органът за контрол от вид С “АНСИСТ” е специализиран в областта на контрола на съоръжения изработени изцяло от метални материали (листове, тръби, прокат, заварени съединения, отливки, изковки), нови и в процес на експлоатация:

  • тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
  • котли, работещи с високо и ниско налягане;
  • съоръжения и съдове под налягане;
  • парни турбини и елементи от тях;
  • цистерни и резервоари;
  • газови съоръжения и инсталации;
  • машини, конструкции и елементи от тях – основен метал, заварени съединения и образци от тях.

Оценката за преход продължи два дни и завърши с 5 незначителни несъответствия. Може би сте наясно с класификацията на несъответствията според ИА на БСА, но все пак нека да я припомня отново.

Съгласно Процедурата за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 3 от дата 01.01.2013г.  "ИА БСА класифицира несъответствията като значителни или незначителни, по следните критерии:

Значително несъответствие (L):

Установено е неизпълнение или липса на прилагане  или поддържане на  едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т.3), което води до заключение, че дейността на ООС, общата компетентност и системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество на предоставяните услуги, включително достоверността на издаваните от него документи.

Незначително несъответствие (S):

Установени са пропуски при изпълнение на едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т.3), което води до съмнение относно качеството на предоставяните от ООС услуги, включително достоверността на издаваните от него документи."

В конкретния случай са констатирани незначителни несъответствия - пропуски, които по мое мнение не водят до съмнение относно качеството на предоставяните услуги, но все пак са пропуски. Например, в системата е създадено приложение наречено Дневник за обучение на персонала, където се регистрират преминатите обучения на персонала на органа за контрол. Незначителното несъответствие в случая е свързано с липсата на запис на едно от проведените обучения, което не е отразено в този дневник.

За да направите разлика между значително и незначително несъответствие ще ви дам пример от друг одит на орган за контрол, който е получил значително несъответствие за неизвършен преглед от ръководството. Предполагам, че разликата е очевидна и не се нуждае от коментар. И в двата случая се касае за пропуски, но в съвсем различни размери и с различно влияние върху системата за управление.

Също така не забравяйте, че водещият оценител е този, който чрез своя опит, познания и наблюдения над работата на системата за управление преценя до каква степен дадено несъответствие влияе върху качеството на изпълнението на дейностите и определя дали то е значително или незначително.  И неговата преценка най-вероятно ще е различна от вашата представа за несъответствията.

В крайна сметка впечатленията от проведената оценка за преход са:

1. Оценителите са добронамерени и с много сериозна предварителна подготовка за одита, включваща задълбочено запознаване с документацията на системата за управление и новата версия на стандарта.

2. Изключително важната роля на Отговорника по качество/или както е наречена длъжността на отговарящия за системата за управление/. От определящо значение е неговото отношение, разбиране и ангажираност към системата.

Използвам случая да поздравя Георги Жадалов - Управител/съсобственик в "АНСИСТ 98" ООД и отговарящ за управлението и поддържането на системата за управление на "АНСИСТ" за неговия неуморим ентусиазъм, задълбочено вникване в изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 и в непрестанното търсене на възможности за подобрения.

Не случайно обръщам внимание на Отговорника по качество. Неговата роля е ключова, както за управлението и поддържането на системата за управление, така и за нейната защита по време на одити. От определящо значение са познанията му по изискванията на стандартите и разработените и внедрени регламенти на системата за управление. Отговорността на позицията е голяма, което изисква и съответните права и задължения определени в т. 8.2.3 на стандарта.

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутон за сайт

0 отговора за "Успешна практика по преход за акредитация по ISO/IEC 17020:2012"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.