Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Вътрешнофирмена методика за проверка на ролетки

проверкаІ. Цел

Да опише регламента за извършване на вътрешнофирмената проверка на ролетки.

ІІ. Основни правила

 1. Описание на техническите средства. /Описват се всички използвани от организацията ролетки като видове , което трябва да съответства на описанието в списъка с техническите средства за наблюдение и измерване/
 2. Външен оглед за техническа изправност. Ролетките се проверяват за наличие на ясни деления и четлива скала, липсата на побитости, изкривявания, драскотини или други дефекти по линията за измерване, влияещи на експлотационните качества на ролетката.
 3. Еталон. /Описание на еталонното средство – ролетка с дължина ? метра, проверена от акредитирана лаборатория – доказва се чрез представяне на протокол издаден от съответната лаборатория. Внимание – еталонната ролетка не се използва в процеса на работа!/
 4. Метод на проверка. Върху подходяща повърхност се отбелязва точка за нулев репер. Проверката на ролетката се извършва в три контролни точки – в началото, средата и края на обхвата /при по-голяма дължина на ролетката е необходима проверка в повече контролни точки/. Началните краища на проверяваната и еталонната ролетка се застопоряват в точката определена за нулев репер, като първоначалните им деления се изравняват. С проверяваната ролетка се измерва дължината на еталонната мярка за дължина в посочените контролни точки.
 5. Допустими отклонения /Отклоненията могат да варират в зависимост от дължината и класа на точност на ролетките. Примерни допустими отклонения за ролетки различни дължини:
 • до 5м – допустимо отклонение +/- 1 мм.
 • 10м - допустимо отклонение за ІІ клас +/- 2 мм, ІІІ клас +/-4мм;
 • 20м – допустимо отклонение за ІІ клас  +/- 4мм, ІІІклас +/- 8мм;
 • 30м - допустимо отклонение за ІІ клас  +/- 6мм, ІІІклас +/- 12мм.

Ролетките с дължини над посочените обикновено се използват с индикативна цел и могат да бъдат проверявани само чрез извършването на оглед за техническа изправност/.

6.  Документиране. Записите от проверката се документират в протокол за извършена проверка на ТСНИ/ При малък брой ролетки е възможно записът да се извърши директно в списъка на техническите средства за наблюдение и измерване, ако е предвидено това. При използването на много на брой и различни видове технически средства е възможно използването на картон на всяко средство, където се посочват резултатите от направените проверки, извършените ремонти и др./.

 • при получени отклонения по-големи от допустимите, ролетката се маркира с „НЕ” и не се допуска в експлоатация до вземането на решение за неговата понататъшна употреба.
 • при получени отклонения по-малки от допустимите се определя дата за следваща проверка.

7. Периодичност на проверката - 1 година.

ІІІ. Приложения

Протокол за проверка на ТСНИ*

Картон на ТСНИ*

*Водят се като приложения, когато се използват. Ако се използва друг документ се посочва той като приложение към методиката.

Важно уточнение - за да използвате методиката във вашата организация е необходимо да я допълните с конкретна информация отговаряща на вашата специфика. За допълнителни уточнения и въпроси можете да се свържете с мен чрез предпочитаната от вас форма на контакт.

Методиката можете да изтеглите във PDF формат от тук.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

социално споделяне

3 отговора за "Вътрешнофирмена методика за проверка на ролетки"

 1. Здравейте, Имате ли методики за калибриране на шублери и микромери,

  • Здравейте Кирил,

   Методика за калибриране или проверка?
   Ако точността на измерваната величина е от критично значение за качеството на продукта, най-добре е да се обърнете към специализирана лаборатория.

 2. Йордан Димитров18.02.2018 at 20:39Отговор

  Здравейте,
  Моля ако имате методики за проверка на щублери,микромери и други линейно-ъглови уреди да я споделите.

Вашият отговор на Йордан Димитров Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.