Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Взаимоотношения между клиенти и доставчици на преводачески услуги

Продължавам с поредицата материали посветени на изискванията на стандарт EN 15038. До тук разгледах основните изисквания налагани от стандарта, като днес ще се опитам да внеса яснота относно взаимоотношенията между клиент и ДПУ.

Изискване на стандарта е разработването на процедура за управление на взаимоотношения с клиенти от запитването до извършване на плащането за изпълнението на услугата по превод. Регламентът по процедурата започва с анализ на запитванията и проверка за изпълнимост, т.е. дали ДПУ разполага с необходимите човешки и технически ресурси да изпълни проекта.

При възможност за изпълнение ДПУ предоставя на клиента оферта с посочени цена и подробности, свързани с предаването на проекта. След приемане на офертата от страна на клиента е необходимо сключването на споразумение, в което да бъдат посочени търговските условия и изискванията по услугата. Важно условие е, че ако възникнат отклонения от първоначално договорените условия по проекта, те трябва да бъдат съгласувани и документирани.

Ако по време на изпълнение на проекта се появят неясноти свързани с текста ДПУ трябва да се допита до клиента, като управлява получената от него информация и материали съгласно изискванията на организацията посочени в системата за управление на качеството на преводаческите услуги.

Освен това ДПУ трябва да разработи процедури за извършване на:

 • контрол на крайния продукт;
 • архивиране на проекта;
 • осигуряване на проследимост през всички етапи на предоставяне на преводаческата услуга;
 • непрекъснато наблюдение и оценяване на удовлетвореността на клиента.

Възможно е ДПУ да предлага услуги с добавена стойност на своите клиенти, за които трябва да положи усилия, така че качеството им да отговаря на нивото на преводаческата услуга. Стандартът разглежда услугите с добавена стойност, като "услуги, които могат да бъдат доставени от ДПУ в допълнение с преводаческите услуги".

В приложение Е на стандарта е даден примерен списък на услугите с добавена стойност, част от които са:

 • легализиране и нотариална заверка на документи;
 • адаптиране;
 • пренаписване на документ;
 • езиково и културно адаптиране;
 • изготвяне на субтитри;
 • дублаж;
 • обратен превод и др.

 

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

сподели бутон

0 отговора за "Взаимоотношения между клиенти и доставчици на преводачески услуги"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.