Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

5 стъпки за оценка на съответствието

Оценка на съответствиетоСъгласно точка 4.5.2 Оценяване на съответствието на стандарти ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане и OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания, организацията трябва периодично да оценява съответствието с приложимите законови изисквания и други изисквания, които е приела да спазва.

За целта към системата за управление на околната среда или здравето и безопасността при работа се разработва процедура, която описва регламента по извършване на оценката за съответствие. Когато системите по околна среда и здраве и безопасност при работа са интегрирани е възможно процедурата да бъде една обща за двете системи.

Оценката на съответствието е тежък процес, който изисква сериозни познания на нормативната уредба - обща и специфична касаеща дейността на самата организация. Точността на направената оценка зависи от знанията и опита на извършващите я. Колкото е по-подробна и задълбочена, толкова ще е по-полезна за организацията и ще ограничи до минимум възможностите за санкции от страна на контролните органи.

Стъпките за извършване на оценката са следните:

1. Съставяне на списък на нормативните актове - определяне на закони, правилници, наредби, кодекси и други нормативни документи, които касаят дейността на организацията. Към списъка могат да се добавят и други изисквания, които организацията е приела да спазва и които не са включени в изброените нормативни актове.

2. Проверка за актуалност на нормативните актове - определяне на актуалното издание на съответния нормативен документ. Извършва се при първоначално внедряване на системата за управление и периодично след това. Периодът на проверка се определя в зависимост от дейността на организацията и от включените в списъка нормативни актове.

Най-удобният вариант за поддържане на актуална информация е абонамент за информационна система /Сиела, Апис/, която сигнализира за промени в нормативната уредба и поддържа информация за актуалните версии на нормативните документи. Друг вариант е следенето на измененията чрез държавен вестник или електронни издания като lex.bg.

Идеята е организацията да поддържа актуална информация за нормативната уредба касаеща дейността й, за да може да осигури съответствие с непрекъснато променящите се изисквания.

3. Определяне на конкретните изисквания отнасящи се до дейността - нормативните актове обхващат всички аспекти/или поне се опитват/ по дадено направление, но всяка организация трябва определи тези от тях, които касаят нейната дейност. Например в Закона за управление на отпадъците има изискване за разработване на Програма за управление на дейностите по отпадъците, но ако сте организация с по-малко от 10 назначени служители, производствените отпадъци не надвишават 1000 кг. в денонощие, нямате опасни отпадъци и строителни отпадъци над 1000 кг. в денонощие нямате ангажимент за разработването и поддържането на такава Програма. 

Целта на този етап е да се извадят само тези изисквания, които се отнасят за конкретната организация.

4. Оценяване на съответствието спрямо изискванията - на базата на определените изисквания се извършва оценка за съответствие. Съществуват различни варианти на оценяване. Една възможност е с "ДА' или "НЕ" в зависимост от резултата на оценката. Друг вариант е използването на процент за степента на съответствие с изискванията. Кой вариант ще предпочетете зависи от вашите желания за обема информация относно нивото на съответствие или както казва един известен литературен герой "колкото повече, толкова повече".

5. Определяне на мерки за постигане на съответствие - със сигурност не съществува организация, която да отговаря на 100% на изискванията на нормативните актове. Затова е важно да се определят областите, за които има несъответствия и да се предприемат мерки за тяхното отстраняване. А за да се задействат мерките по постигане на съответствие е необходимо да ги включите в Програмата за управление на околната среда или Програмата за управление на риска, в зависимост от това дали касаят управлението на околната среда или здравето и безопасността при работа.

Всеки работил със стандарти е наясно, че за направената оценка трябва да се водят и съхраняват записи. Предлагам на вашето внимание примерен вариант за формуляр Карта за оценка на съответствието със следното съдържание:

 • наименование на нормативен документ/изисквания - посочва се нормативния документ/1/ с изброени конкретни изисквания/3/ към съответната организация;
 • последно издание - датата на последното изменение/2/ на нормативния документ;
 • оценка на съответствието - оценката или степента/4/ на съответствие спрямо конкретното изискване на нормативния акт;
 • доказателства/препоръки - доказателства за изпълнение на дадено изискване или мерки/препоръки/5/ за постигане на съответствие с изискването.

Картата за оценка на съответствието можете да изтеглите от тук.

 

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

социални мрежи

4 отговора за "5 стъпки за оценка на съответствието"

 1. Тежък и сложен процес, а го изискват в рамките на обслужване от СТМ за жълти стотинки…

  • Не съм видяла в рамките на обслужването от СТМ да се прави оценка за съответствие с нормативните изисквания. Обикновено го правят при първоначалната оценка, а после при поддръжката не, предполагам в предвид ниското заплащане..

 2. Надежда Радкова28.08.2014 at 15:28Отговор

  Здравейте,
  Отскоро ми се налага да се сблъсквам с изискванията на ISO 9001:2008. Нашата организация има разработена и внедрена Интегрирана система за управление и сме сертифицирани по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Аз съм Упълномощен представител на ръководството и тепърва се сблъсквам с изискванията на стандарта. Интересува ме дали оценка на съответствието се прави само за нормативните документи, касаещи околната среда, или и за тези, които касаят дейността на организацията като цяло?

  • Здравейте Надежда,

   Добре дошли в тази необятна, но надявам се интригуваща за Вас сфера на системите за управление. Въпросът Ви е интересен. Стандарт ISO 14001 поставя изискване за оценяване на съответствието, като тук се визират нормативните актове, отнасящи се до околната среда. Обаче, принципно положение е, че във всеки един стандарт за системи за управление се изисква организацията да отговаря на нормативните изисквания, включително и ISO 9001:2008, въпреки че в него липсва изрично изискване за оценяване на съответствието. Така, че организациите трябва да отговарят на всички приложими нормативни изисквания. Как ще оцените съответствието на Вашата организация зависи от изискванията на Вашата система за управление и Вашето разбиране. Предполагам, че щом системата Ви е интегрирана оценяването ще се извършва спрямо всички приложими изисквания.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.