ISO 14001

Какво е ISO 14001?

ISO 14001 е международен стандарт за системи за управление по околната среда, публикуван от ISO(International Organization for Standardization). Последната актуализация на стандарта е от 2015г.

Стандарт ISO 14001:2015 включва изискванията към системите за управление по околна среда и спрямо него се извършва сертификация. Прочети повече…

ISO 14001 Инструменти

Безплатно

Преглед на съдържанието на документацията и на начина на представяне на информацията.

ISO 14001:2015 Документация МИНИ

Документацията е разработена и оптимизирана специално за микро организации.

Документацията е разработена в съответствие на изискванията на ISO 14001:2015 и дава възможност за сертификация на системата.

Документацията предоставя необходимата информация за бързо и лесно попълване, чрез насочващи коментари.

ISO 14001 Онлайн обучения

Безплатно

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за изискванията на стандарт ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 Въведение

Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията на стандарт ISO 14001:2015 към системите за управление по околната среда.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

Безплатно

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за указанията на стандарт ISO 19011:2018.

ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление

Обучението има за цел да ви запознае с указанията на стандарт ISO 19011:2018 за извършване на одит на системи за управление.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

Ако сте запознати с указанията на ISO 19011:2018 и Ви е необходим сертификат, проверете Вашите знания чрез решаване на тест. При успешно решаване на теста, ние ще Ви издадем сертификат.

ISO 14001 Безплатни материали

Безплатно

Таблица за съответствие между изискванията на стандарт ISO 14001:2015 и ISO 14001:2004.

Ръководство

Ръководство за одит на системи за управление с включени практически казуси, тестове и упражнения.

Безплатно

Въпросник за одит на системи за управление по околна среда съгласно ISO 14001:2015.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio