ISO 14001

Какво е ISO 14001?

ISO 14001 е международен стандарт за системи за управление по околната среда, публикуван от ISO(International Organization for Standardization). Последната актуализация на стандарта е от 2015г.

Стандарт ISO 14001:2015 включва изискванията към системите за управление по околна среда и спрямо него се извършва сертификация. Прочети повече…

ISO 14001:2015 Обяснение на изискванията на стандарта клауза по клауза

ISO 14001-2015 free e-book

Безплатна е-книга

Стандарт ISO 14001:2015 включва изисквания за разработване и внедряване на система за управление по околна среда. Това ръководство има за цел да Ви запознае с изискванията на стандарт ISO 14001:2015 по един лесен и разбираем начин.

ISO 14001 Онлайн обучения

ISO 14001:2015 Въведение

Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията на стандарт ISO 14001:2015 към системите за управление по околната среда.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

Ако сте запознати с изискванията на ISO 14001:2015 и Ви е необходим сертификат, проверете Вашите знания чрез решаване на тест. При успешно решаване на теста, ние ще Ви издадем сертификат.

ISO 14001:2015

ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление

Обучението има за цел да ви запознае с указанията на стандарт ISO 19011:2018 за извършване на одит на системи за управление.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

Ако сте запознати с указанията на ISO 19011:2018 и Ви е необходим сертификат, проверете Вашите знания чрез решаване на тест. При успешно решаване на теста, ние ще Ви издадем сертификат.

ISO 19011:2018

ISO 14001 Материали

Таблица

Таблица за съответствие между изискванията на стандарт ISO 14001:2015 и ISO 14001:2004.

Ръководство

Ръководство за одит на системи за управление с включени практически казуси, тестове и упражнения.

Въпросник

Въпросник за одит на системи за управление по околна среда съгласно ISO 14001:2015.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio