ISO 14001

Какво е ISO 14001?

ISO 14001 е международен стандарт за системи за управление по околната среда, публикуван от ISO(International Organization for Standardization). Последната актуализация на стандарта е от 2015г.

Стандарт ISO 14001:2015 включва изискванията към системите за управление по околна среда и спрямо него се извършва сертификация. Прочети повече…

ISO 14001 Инструменти

Безплатно

Преглед на съдържанието на документацията и на начина на представяне на информацията.

ISO 14001:2015 Документация МИНИ

Документацията е разработена и оптимизирана специално за микро организации.

Документацията е разработена в съответствие на изискванията на ISO 14001:2015 и дава възможност за сертификация на системата.

Документацията предоставя необходимата информация за бързо и лесно попълване, чрез насочващи коментари.

ISO 14001 Онлайн обучения

Безплатно

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за изискванията на стандарт ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 Въведение

Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията на стандарт ISO 14001:2015 към системите за управление по околната среда.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

Безплатно

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за указанията на стандарт ISO 19011:2018.

ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление

Обучението има за цел да ви запознае с указанията на стандарт ISO 19011:2018 за извършване на одит на системи за управление.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

ISO 14001 Безплатни материали

Безплатно

Таблица за съответствие между изискванията на стандарт ISO 14001:2015 и ISO 14001:2004.

Ръководство

Ръководство за одит на системи за управление с включени практически казуси, тестове и упражнения.

Безплатно

Въпросник за одит на системи за управление по околна среда съгласно ISO 14001:2015.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio