Обучения

Как да стана одитор на системи за управление в 5 стъпки?

Как да стана одитор

Безплатен инструмент

В началото човек е объркан. Чувал е за ролята ОДИТОР, иска да стане такъв, но никъде не намира информация как да стане това, от къде да започне и какво трябва да знае.

Преминавайки през 5-те стъпки ще получите така необходимата Ви яснота.

ISO 9001 Системи за управление на качеството

ISO 9001:2015 Въведение

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 9001:2015. Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията към системите за управление на качеството и добрите практики за постигане на съответствие с изискванията.

Обучението е предназначено за начинаещи в управление на качеството и ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

ISO 9001:2015

ISO 14001 Системи за управление по околна среда

ISO 14001:2015 Въведение

В това безплатно онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 14001:2015. Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията към системите за управление по околна страна и добрите практики за постигане на съответствие с изискванията.

Обучението е предназначено за начинаещи в управление по отношение на околната среда и ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

ISO 14001:2015

ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа

ISO 45001:2018 Въведение

В това безплатно онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 45001:2018. Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията към системите за управление на здравето и безопасността при работа и добрите практики за постигане на съответствие с изискванията.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на системите за управление на здравето и безопасността при работа и ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

ISO 45001:2015

ISO 19011 Указания за одит на системи за управление

ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 19011:2018. Обучението има за цел да ви запознае с указанията на стандарта за извършване на одит на системи за управление.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на извършване на одит на системи за управление. Не се изискват предварителни знания.

ISO 19011:2018

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio