Обучения

ISO 9001 Системи за управление на качеството

ISO 9001:2015 Въведение

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 9001:2015. Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията към системите за управление на качеството и добрите практики за постигане на съответствие с изискванията.

Обучението е предназначено за начинаещи в управление на качеството и ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

ISO 9001:2015

Сертификат

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

ISO 14001 Системи за управление по околна среда

ISO 14001:2015 Въведение

В това безплатно онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 14001:2015. Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията към системите за управление по околна страна и добрите практики за постигане на съответствие с изискванията.

Обучението е предназначено за начинаещи в управление по отношение на околната среда и ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

ISO 14001:2015

Сертификат

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа

ISO 45001:2018 Въведение

В това безплатно онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 45001:2018. Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията към системите за управление на здравето и безопасността при работа и добрите практики за постигане на съответствие с изискванията.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на системите за управление на здравето и безопасността при работа и ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

ISO 45001:2015

Сертификат

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

ISO 19011 Указания за одит на системи за управление

ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление

В това безплатно онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 19011:2018. Обучението има за цел да ви запознае с указанията на стандарта за извършване на одит на системи за управление.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на извършване на одит на системи за управление. Не се изискват предварителни знания.

ISO 19011:2018

Сертификат

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

Как да стана одитор?

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio