Политика за поверителност

Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на консултантски услуги и обучения, Качеството ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Качеството ЕООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Качеството ЕООД и правата, които имате във връзка с тази обработка.

За нас

Наименование: КАЧЕСТВОТО ЕООД 

ЕИК: 201786857

Адрес по регистрация: гр.Стара Загора, ул. “Св. Отец Паисий” № 148

Адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. “Св. Отец Паисий” № 35

E-mail: [email protected]

Телефон: 0898.44.82.88

Адресът на нашия сайт: https://kachestvoto.com

Контролен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: [email protected][email protected]

Уебсайт: cpdp.bg

Какви лични данни събираме и защо

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://kachestvoto.com, сключване на договори с Качеството ЕООД на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

-изрично получено съгласие от Вас като клиент;

-изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

-спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

-за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Личните ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Администратора на следните основания: даденото от Вас изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за целите и в сроковете, посочени в настоящите правила, както и осъществяване на комуникация с цел изпращане по имейл на текущи търговски предложения, промоции, новини, бюлетини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.

Личните Ви данни ще бъдат използвани от Администратора на територията на Република България и същите няма да бъдат предавани на трети лица, освен на: автоматизираната маркетинг платформа MailChimp с оглед изпращане на имейли; на организациите, управляващи съответните плъгини или социална мрежа, които решиш да използваш сам; както и на Google, с оглед осъществяване на уеб анализ. На последните се предоставя информация само за IP адрес и за лог, с цел осъществяване на анализа.

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни в електронен формат в следния, поддържан от Администратора електронен регистър: „Регистър Клиенти“ за не повече от минимално необходимия срок за тази цел след отписването Ви.

Цели при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

На нашия уебсайт можете да пазарувате онлайн. Можете да използвате тази услуга с регистрация. Предоставените от Вас данни ще бъдат използвани само и единствено с цел осъществяване дейността по поръчката. Допълнително имате възможност да се абонирате за нашия бюлетин, като недаването на съгласие за това по никакъв начин не пречи да станете клиент на нашия онлайн магазин.

Периодично предоставяме възможност за изтегляне на безплатни материали и обучения, които изискват регистрация. Недаването на съгласие може да Ви попречи да получите тези материали или да участвате в обученията.

Моля, преди да се регистрирате за нашия бюлетин или безплатни материали, да се запознаете в подробности с това кои сме ние и какви са целите и сроковете, за които обработваме личните Ви данни.

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте с цел:

-създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на опциите на сайта;

-извършване на поръчки и закупуване на продукти и услуги;

-индивидуализация на страна по договора;

-счетоводни цели;

-статистически цели;

-защита на информационната сигурност;

-обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

-участие в събития и обучения;

-участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании;

-изпращане на информационен бюлетин;

-подобряване и индивидуализиране на услугите ни, чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

-изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в продукти и услуги;

-абониране за нашите статии, публикувани в Блога ни;

-оставяне на коментари под наши материали и обучения, публикувани в сайта ни.

Принципи

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

-законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

-ограничение на целите на обработване;

-съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

-точност и актуалност на данните;

-ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

-цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява лични данни с цел защита следните си легитимни интереси, като изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Обработване на лични данни с цел пазаруване през онлайн магазина и посещение на уебсайта

Сключване на договор

С натискането на бутон „Регистрация“ или “Купи” , вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона „Поръчка“ имате възможност да прегледате и редактирате посочената от вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към kachestvoto.com (Качеството ЕООД) и електронните изявления от kachestvoto.com (Качеството ЕООД) към Вас се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис.

С даване на своето съгласие за регистрация  и завършване на поръчка се съгласявате Качеството ЕООД да ползва предоставените от Вас лични данни – електронна поща, име, фамилия, адрес (държава, град/село, пощенски код), телефон. Като допълнение Качеството ЕООД съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес)., както и поддържа лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 3 /три/ години. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, както и идентификация на получателя. При обработката на личните Ви данни няма да бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Цели на обработване

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани за цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на услугите по осъществяване на поръчката Ви; за цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на Качеството ЕООД и цeли, свързани със спазване на законовите задължения на Качеството ЕООД.

Цел: Сключване и изпълнение на договор

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и Качеството ЕООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по осъществяване на поръчката Ви. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Цел: Легитимен интерес

Това са цели, свързани със законните интереси на Качеството ЕООД, като: осигуряване на нормалното функциониране и използване на сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители; поддръжка и администриране на услугите; разрешаване на възникнали спорове; установяване и предотвратяване на злонамерени действия; откриване и разрешаване на технически проблеми или проблеми с функционалността; развитие и подобряване на услугите; осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път, по важни въпроси, свързани с услугите; осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Качеството ЕООД, включително и по съдебен ред. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Цел: Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законовите задължения на Качеството ЕООД включват: изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи; осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи при изпълнение на законовите задължения на Качеството ЕООД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните услуги, със защитата на данните Ви и др.

Срокът, за който ще бъдат обработвани вашите данни е не повече от минимално необходимия за тази цел, след приключване на всички дейности по осъществяване на поръчката Ви. С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в сайта се прилага политика на пазене на Backup (резервно копие) на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 60 дни.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани изцяло на територията на Република България и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай че: сте поискали доставка на поръчания от Вас продукт или услуга извън територията на Република България; при уеб анализ, извършван от Google; в случаи на използване на плъгини или социалните мрежи, при условия уредени по-долу.

Други случаи, в които Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, са: само когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Качеството ЕООД.

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни в електронен формат в поддържания от Администратора електронен регистър „Поръчки“ за срок не повече от минимално необходимия за тази цел, след приключване на всички дейности по осъществяване на поръчката.

Вашите права

Можете да получите информация от Администратора за съхраняваните от него Ваши лични данни по всяко време и имате правото на достъп до тях.

Можете да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани по всяко време в случай на неточност и/или несъответствие.

Запознат съм със задължението си да уведомя Администратора за всяка промяна в личните ми данни.

Можете да поискате изтриване на Вашите лични данни или да изискате от Администратора ограничаване на обработването.

Имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхранението на личните Ви данни пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2., която е контролен орган в Република България.

Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, въз основа на легитимния интерес.

В случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, ако има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите Ви, съгласно вътрешните правила на Администратора, ще бъдете уведомени за същото.

Имате право да поискате да получите личните си данни, които сте предоставили и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.

Ако имате профил в сайта или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за Вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за Вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

В случай, че обработваме личните Ви данни поради дадено от Вас съгласие при записването Ви за получаване на бюлетин или безплатен материал, то тогава може да оттеглите същото по всяко време.

За осъществяване на всяко едно от тези права е нужно да се изпрати искане по ел. поща, формулирано в свободен текст и адресирано до Длъжностното лице по защита на данните на Качеството ЕООД на следния електронен адрес: [email protected] или на място в гр. Стара Загора, ул.“Св. Отец Паисий № 35, ап.54. Формулировката на искането е свободна, но следва да съдържа следната информация:

  1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице.
  2. Описание на искането.
  3. Предпочитана форма за комуникация – по електронна поща или на хартиен носител, както и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

При възражение относно обработването и съхранението на Вашите лични данни имате право да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Предаване на личните данни на трети лица

Ние използваме MailChimp като наша автоматизирана маркетинг платформа. Давайки съгласието си тази информация да бъде препратена на MailChimp за обработване в съответствие с Правилата за поверителност на MailChimp. Към днешна дата The Rocket Science Group LLC е организацията, която притежава платформата за управление на имейл кампании, която използваме. Тя е базирана в САЩ. Това означава, че Вашите лични данни се съхраняват и обработват на сървъри на платформата, които се намират на територията на САЩ, която се приема от ЕС като държава, която гарантира адекватна степен на защита за личните данни, които се предават към организации в САЩ, включени в списъка към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. The Rocket Science Group LLC е включена в този списък, което осигурява защита на личните Ви данни в САЩ съгласно всички приложими изисквания на европейското законодателство.

Бисквитки

Използване на собствени бисквитки

За да направим посещението на нашия уебсайт атрактивно и да дадем възможност за използването на определени функции, в различни страници ние използваме така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство. Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра, т.е. след като бъде затворен (така наречените бисквитки за сесия). Други бисквитки остават на Вашето устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски компании да разпознаваме Вашия браузър при следващо посещение (така наречените постоянни бисквитки). Посредством бисквитките не може да се получи достъп до други файлове на компютъра Ви, нито да се научи имейл адреса Ви. Правното основание за обработка на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът Ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията Ви за вход и предпочитанията Ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията Ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Контрол на бисквитите в браузъра

Бисквитките се запаметяват на Вашето устройство и Вие можете изцяло да контролирате тяхното използване. Чрез промяна в настройките на интернет браузъра можете да деактивирате или ограничите прилагането на бисквитки. Запаметените вече бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да става и автоматично. Ако бисквитките бъдат деактивирани за нашия уебсайт, може да не бъдете в състояние да използвате всички функции в пълния им обхват.

Ако впоследствие не искате да събираме и анализираме информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.

За техническото осъществяване на този отказ във Вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Тази бисквитка служи единствено за регистрирането на Вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини, бисквитките могат да се използват само за браузъра, от който са зададени. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания избор.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. Коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи Ваши коментари, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса Ви, може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. С Политиката за поверителност на Gravatar можете да се запознаете на следния адрес: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за Вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти, включително как потребявате вградено съдържание, ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Уеб анализ с Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics използва т.нар. бисквитки, т.е. текстови файлове, запаметявани на Вашия компютър, за да се позволи анализ на Вашето използване на уебсайта. Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Нашият сайт използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“. Това означава, че в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо пространство, Вашият събран от бисквитките на Google-Analytics IP адрес ще бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде отрязан там. По поръчка на Качеството ЕООД Google използва тази информация, за да оценява вашето използване на уебсайта, да изготвя доклади за дейности на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и Интернет. IP адресът, изпращан от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с другите данни от Google.

Можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на вашия браузър; моля, имайте предвид, че в този случай може да не бъдете в състояние да използвате всички функции, предлагани от този уебсайт. Можете да предотвратите събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до вашето използване на уебсайта (включително вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще намерите на www.google.com/analytics/terms/de.html или на www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Социални мрежи и социални плъгини

Чрез нашата страница в социалните мрежи Ви предлагаме обстойно персонално съдействие. Ако ни изпратите запитване през една от тези социални мрежи, ние го препращаме към компетентния служител. Данните се използват само за отговор на запитването и не се препращат на трети страни. Правното основание за обработката на лични данни в рамките на обработка на запитването ти е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. За да можете да осъществите контакт с нас през социалните мрежи, трябва да имате регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад всяка от тях, обработват личните данни при нужда. Ние нямаме влияние върху вида, обхвата и обработката на тези данни.

Използване на Facebook плъгини

Нашият уебсайт използва социалния плъгин (плъгини) на социалната мрежа Facebook, като администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, а обработващ е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Информация за плъгините на Facebook и как изглеждат те, можете да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на Facebook. Плъгините предават тяхното съдържание от Facebook директно на вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Facebook получава информация, че вашия браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил във Facebook или ако точно в момента не сте вписан във Facebook. Тази информация (включително вашия ІР адрес) се предава от вашия браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако сте вписани във Facebook, Facebook може да свърже вашето посещение на нашия уебсайт директно с вашия профил във Facebook.

Когато взаимодействате с плъгини, например напишете коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Освен това информацията се публикува във вашия профил във Facebook и се показва на вашите приятели във Facebook. Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Facebook, както и за съответните ви права и възможности за настройка за защита на личната ви сфера, можете да намерите в указанията за защита на данните на Facebook: https://facebook.com/policy.php.

Ако не желаете Facebook да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с вашия Facebook профил, преди да посетите нашия уебсайт вие трябва да излезете от Facebook. Можете напълно да предотвратите зареждането на Facebook плъгини и с Add-Ons за вашия браузър, напр. с „Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Доколкото при гореописаните данни се касае за лични данни, правното основание за тяхната обработка е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Използване на YouTube плъгини

Нашия уебсайт използва плъгини на YouTube, която е собственост на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). 

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на Google. Плъгините предават тяхното съдържание от Google директно на вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Google получава информация, че вашият браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате акаунт в YouTube или ако точно в момента не сте вписани в YouTube. Тази информация (включително вашият ІР адрес) се предава от вашия браузър директно на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Ако сте вписани в YouTube, Google може да свърже посещението на нашия уебсайт директно с вашия акаунт. Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Google. Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни и по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Google, както и за съответните ви права и възможности за настройка за защита на личната ви сфера, можете да намерите в указанията за защита на данните на Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Ако не желаете Google да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с вашия акаунт в YouTube, преди да посетите нашия уебсайт трябва да излезете от YouTube. Можете напълно да предотвратите зареждането на Google плъгини и с Add-Ons за вашия браузър, напр. с блокиране на скриптове „NoScript” (http://noscript.net/).

Правното основание за обработката на лични данни при използване на плъгини е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.

Технически мерки за защита

Полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите на нашия електронен бюлетин, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните личните данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:

  1. Използваме защитени уебсайтове, през които събираме вашите лични данни.
  2. Събираме личните ви данни чрез потвърждение – въвеждане на данни в уебстраницата ни и натискане на бутон за съгласие и записване.
  3. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме.
  4. Достъп до личните ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани; данните се обработват или се предават на трети лица, за които сте информирани и които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.
  5. Когато е целесъобразни използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на данни.
  6. Данните се съхраняват на контролирани сървъри и компютри с ограничен достъп.
  7. Включваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните Ви данни.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност.

Aĸo жeлaeтe дa ни зaдaдeтe въпpocи, cвъpзaни c нacтoящaтa пoлитика за поверителност на Качеството ЕООД, мoля cвъpжeтe ce c нac нa адрес: [email protected].

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio