Услуги

Разработване на системи за управление

Услугата включва бизнес консултиране за разработване и внедряване на система за управление съгласно изискванията на избран стандарт – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17020 или комбинация от тях. Разработването и внедряването на система за управление е сложен процес, който е свързан с промяна в организацията и изисква време. Системата се разработва спрямо индивидуалната специфика на клиента.

Консултантска услуга

Ползи от услугата:

• ползвате професионални знания и опит на консултанта;
• прилагане на проверена и изпитана във времето методология за разработване и внедряване на системи за управление;
• спестявате време и усилия в търсене на правилния начин за прилагане на изискванията на съответния стандарт.

Колебаете се дали да се обърнете към консултант или желаете да се справите сами – вижте нашите инструменти.

Одит на системи за управление

Одитът се провежда съгласно указанията на стандарт ISO 19011 и може да се извършва в две направления:

• вътрешен одит(одит от първа страна);
• одит на доставчик или друга заинтересована страна(одит от втора страна).

Вътрешните одити се провеждат в зависимост от желанието на клиента:

• на място в организацията;
• от разстояние(дистационен одит).

Одит

Ползи от услугата:

• ползвате знания и опит на компетентен и независим одитор ;
• получавате различен и безпристрастен поглед на състоянието на вашата система;
• получавате доклад с констатации и препоръки за подобряване на системата;
• спестявате време и ресурси за обучение на собствени одитори.

Колебаете се дали да ползвате външен одитор или желаете да се справите сами – вижте нашите онлайн обучения.

Фирмени обучения

Услугата включва планиране и провеждане на вътрешно-фирмени обучения съгласно изискванията на клиента. Темите на обученията най-често са свързани с:

• запознаване с изискванията на стандарт: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17020;
• отделен процес – управление на ресурси за наблюдение и измерване, управление на риска и др.;
• обучение на одитори – придобиване на знания за извършване на одит на системи за управление съгласно указанията на ISO 19011.

Вътрешно-фирмени обучения

Ползи от услугата:

• разглеждане на конкретни примери и казуси, свързани с дейността на организацията;
• получавате знания и опит на компетентен лектор;
• провеждане в удобно за организацията време и място;
• отстъпки за групово участие.

Преход към нови издания

Услугата включва промяна на системата за управление, във връзка с ново издание на прилагания стандарт – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17020. Промяната е сложен процес и се изврършва спрямо индивидуалната специфика на клиента.

Преход

Ползи от услугата:

• ползвате професионални знания и опит на консултанта;
• прилагане на проверена и изпитана във времето методология за преход и промяна на системата за управление;
• спестявате време и усилия в търсене на правилния начин за извършване на промените в съответствие на новото издание на съответния стандарт.

За повече информация за нови издания на стандарти се абонирайте за нашия имейл бюлетин още сега!

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio