ISO 45001

Какво е ISO 45001?

ISO 45001 е международен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа, публикуван от ISO(International Organization for Standardization). Новото издание на стандарта е от 2018г.

Стандарт ISO 45001:2018 включва изискванията към системите за управление на здравето и безопасността при работа и спрямо него се извършва сертификация. Прочети повече…

ISO 45001:2018 Обяснение на изискванията на стандарта клауза по клауза

ISO 45001-2018 free ebook

Безплатна е-книга

Стандарт ISO 45001:2018 включва изисквания за разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа. Това ръководство има за цел да Ви запознае с изискванията на стандарт ISO 45001:2018 по един лесен и разбираем начин.

ISO 45001 Инструменти

Безплатно

Преглед на съдържанието на документацията и на начина на представяне на информацията.

ISO 45001:2018 Документация МИНИ

Документацията е разработена и оптимизирана специално за микро организации.

Документацията е разработена в съответствие на изискванията на ISO 45001:2018 и дава възможност за сертификация на системата.

Документацията предоставя необходимата информация за бързо и лесно попълване, чрез насочващи коментари.

ISO 45001 Онлайн обучения

Безплатно

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за изискванията на стандарт ISO 45001:2018.

ISO 45001:2018 Въведение

Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията на стандарт ISO 45001:2018 към системите за управление на ЗБР.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

Безплатно

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за указанията на стандарт ISO 19011:2018.

ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление

Обучението има за цел да ви запознае с указанията на стандарт ISO 19011:2018 за извършване на одит на системи за управление.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

Ако сте запознати с указанията на ISO 19011:2018 и Ви е необходим сертификат, проверете Вашите знания чрез решаване на тест. При успешно решаване на теста, ние ще Ви издадем сертификат.

ISO 45001 Материали

Безплатно

Кратко ръководство за преход към ISO 45001:2018 с разяснения по изискванията на стандарта.

Безплатно

Таблица за съответствие между изискванията на стандарт ISO 45001:2018 и BS OHSAS 18001:2007.

Ръководство

Ръководство за одит на системи за управление с включени практически казуси, тестове и упражнения.

Безплатно

Въпросник за одит на системи за управление ЗБР съгласно изискванията на ISO 45001:2018.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio