ISO 9001

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 е международен стандарт за системи за управление на качеството, публикуван от ISO(International Organization for Standardization). Последната актуализация на стандарта е от 2015г.

Стандарт ISO 9001:2015 включва изискванията към системите за управление на качеството и спрямо него се извършва сертификация. Прочети повече…

ISO 9001:2015 Обяснение на изискванията на стандарта клауза по клауза

ISO 9001-2015 Въведение

ISO 9001:2015 Въведение

Стандарт ISO 9001:2015 включва изисквания за разработване и внедряване на система за управление на качеството. Това ръководство има за цел да Ви запознае с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 по един лесен и разбираем начин с включени практически насоки.

ISO 9001 Инструменти

Безплатно

Преглед на съдържанието на документацията и на начина на представяне на информацията.

ISO 9001:2015 Документация МИНИ

Документацията е разработена и оптимизирана специално за микро организации.

Документацията е разработена в съответствие на изискванията на ISO 9001:2015 и дава възможност за сертификация на системата.

Документацията предоставя необходимата информация за бързо и лесно попълване, чрез насочващи коментари.

ISO 9001 Онлайн обучения

ISO 9001:2015 Въведение

Въвеждащото обучение има за цел да ви запознае с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 към системите за управление на качеството.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

ISO 9001:2015

ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление

Обучението има за цел да ви запознае с указанията на стандарт ISO 19011:2018 за извършване на одит на системи за управление.

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания.

Обучението осигурява необходимите знания за решаване на тест и получаване на сертификат.

Ако сте запознати с указанията на ISO 19011:2018 и Ви е необходим сертификат, проверете Вашите знания чрез решаване на тест. При успешно решаване на теста, ние ще Ви издадем сертификат.

ISO 19011:2018

ISO 9001 Материали

Указания

Процесен модел на система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015.

Въпросник

Въпросник за одит на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015

Ръководство

Ръководство за одит на системи за управление с включени практически казуси, тестове и упражнения.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio