Документ ILAC-P15:06/2014 за прилагане на ISO/IEC 17020:2012

На 9.10.2014г. на сайта на ИА на БСА се появи новина за публикуването на новия документ на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) – ILAC-P15:06/2014 „Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органи за контрол“*.

Документът ILAC-P15:06/2014 съдържа информация за прилагането на стандарт ISO/IEC 17020:2012 при акредитация на органи за контрол. За по-голяма яснота информацията в приложението е представена в съответствие с клаузите на ISO/IEC 17020:2012. Към момента приложението е достъпно само на английски език, като се очаква да бъде преведено от ИА на БСА в най-скоро време.

Съгласно т.3 от приложението, изискванията на ILAC-P15:06/2014 трябва да бъдат внедрени до 18 месеца от публикуването на документа/06.2014/, т.е. до края на 2015г. Периодът на прилагане е прилично дълъг, но едва ли ще можете да му се насладите, защото от 01.12.2014г. оценките за акредитация/преакредитация/разширяване на обхвата и надзор от ИА на БСА ще се извършват в комбинация с ILAC-P15:06/2014.

За прилагането на новия документ към вече внедрената система за управление е необходимо да се:

  • извърши преглед на документа и анализ на въздействието му – какви са новите моменти и изисквания, които трябва да се променят и/или допълнят към съществуващите;
  • състави план за действие – какво ще се променя, в какви срокове и кои ще бъдат отговорните лица;
  • определят начини за наблюдение и оценка на предприетите действия.

За по нетърпеливите, които ще започнат подготовката си преди да се е появил превода на документа, ще обърна внимание на специфични глаголни форми, указващи различни последващи действия:

  • „shall“ „трябва“– има силата на изискване и е задължително за прилагане;
  • „should“„препоръчва се“ – въпреки, че не е задължително като изискване е препоръчително да се приложи;
  • „may“ „допуска се“ – използва се за обозначаване на нещо, което е разрешено;
  • „can“„може“ – използва се за обозначаване на възможност или способност.

Това са стандартни значения на глаголните форми, но въпреки това не забравяйте да проверите дали сте разбрали правилно тяхното значение, след излизането на превода на документа на български език.

*по превод на ИА на БСА

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio