Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001, здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001

На 17 и 18 октомври беше проведен сертификационен одит на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа на мои клиенти с обхват на системата доставка, монтаж и ремонт на оборудване в енергетиката. Одитираща организация в случая беше TUV Nord – по избор на клиента.

Изборът на сертифицираща организация не е лесен процес имайки в предвид многото представителства на международни сертифициращи организации в страната. Моят стремеж е да създавам контакти с различните сертифициращи организации, за да мога да помагам на клиентите си да изберат най-подходящата за тях. В конкретния случай за първи път работих с TUV Nord и мога да кажа, че съм изключително доволна. За мен като консултант е важно да получа обратна информация от проверяващите за разработената от мен система и да открия възможности за нейното подобряване. Одитът завърши без открити несъответствия, но пък за моя радост с няколко препоръки за подобрение, които със сигурност ще използвам за развитие на внедрената система и при разработване на бъдещи такива.

Проведеният одит беше много важен за мен, тъй като това беше първата ми Интегрирана система за управление по трита стандарта - качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001, здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001. Удовлетворението ми идва от факта, че успях максимално да интегрирам изискванията на трита стандарта в една система, с цел минимизиране на документацията и избягване на дублирането на информация. Понякога се случва така, че фирмите са внедрили първо един стандарт – обикновено ISO 9001, после друг – околна среда ISO 14001 или здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001 или пък Анализ на опасностите и контрол на критичните точки - HACCP, като по една или друга причина при разработването и внедряването те не са интегрирани, което води до формирането на голям обем документация, дублиращи се процедури и записи и затрудняване на работата по системите. В такъв случай добро решение би било системите да се преразгледат и да се направи интеграция, която да повиши ефективността им на работа и да улесни тяхната поддръжка.

За интегриране на системата използвах таблицата за съответствие между трите стандарта - ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001, която съдържа информация за точките на припокриване на трита стандарта и възможностите за обединяване.

Очаквайте в следващи материали повече информация за интегрираните системи за управление.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за споделяне

4 отговора за "Интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001, здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001"

 1. Здравейте,
  Това място е като остров на спасението за хората поддържащи системи за управление. С голяма надежда очаквах да открия таблицата за съответствие между цитирам :“.. трите стандарта – ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001, която съдържа информация за точките на припокриване на трита стандарта и възможностите за обединяване.“, но за съжаление не успях. При мен ли е проблема или все още не е налична тази таблица. Благодаря предварително за отговора.

  • Здравейте,

   Благодаря за коментара. Проблемът не е при вас. Таблицата за трите стандарта ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001 за съжаление все още не е налична. Очаква се да бъде публикувана след официалното излизане на новото издание на OHSAS – ISO 45001.

 2. Здравейте,

  OHSAS – ISO 45001 вече е факт. Аз все още се надявам да има тук таблица за съответствие между трите стандарта. И Ви благодаря предварително за нея, а и за всичко, което правите, за да сте в помощ на хората.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.