Новостите в стандарт ISO 9001:2015

Стандартът ISO 9001 е най-разпространения и най-прилагания в световен мащаб. Интересът към него е провокиран от ползите, които предлага на организациите, разработили и внедрили система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001.

Динамичното време, в което живеем предполага извършването на промени както в организацията, така и в прилаганите стандарти. За да отговорят на предизвикателствата на новото време през определени интервали от време стандартите се преразглеждат и обновяват.

На дневен ред е промяната на стандарт ISO 9001. Преди няколко дни получих проекта за обсъждане на ISO/CD 9001. Първите ми впечатления са, че промените са значителни. Засегнати са съвсем нови аспекти, други са задълбочени, а трети са отпаднали.

За да придобиете представа за мащабността на промените предлагам на вашето внимание съдържанието на проекта.

  1. Scope
  2. Normative references
  3. Terms and definitions
  4. Contex of the organization
  5. Leadership
  6. Planning
  7. Support
  8. Operation
  9. Performance evaluation
  10. Improvement

Промяната в структурата на стандарта предполага и промяна в логиката на представяне на идеята за осигуряване на качество на управлението. Разглеждайки проекта виждам задълбочаване в изискванията към мениджмънта, което е нормално в предвид практиката. Липсата на ангажираност от страна на ръководството е една от основните причини за неефективното управление на системата и невъзможността за постигане на поставените цели.

Повече за отделните раздели на проекта очаквайте в следващите материали на kachestvoto.com.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio