Разделно събиране на отпадъци – новите задължения за търговските обекти

От 1.01.2013г. влязоха в сила задълженията на търговските обекти за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси. Законът за управление на отпадъците е приет още на 13.07.2012г., но все още има неизяснени въпроси, един от които е например: трябва ли да всеки обект да сключва договор със специализирани или лицензирани организации за оползотворяване на отпадъци?

Според указанията на МОСВ „сключването на договор не е задължително“ и първото нещо, което трябва да направят търговските обекти е да проверят редът и условията за разделно събиране на отпадъците на съответната община, което трябва да е описано в наредба на общински съвет.

За по-голяма яснота относно стъпките за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъците можете да разгледате информационната блок-схема представена по-долу.

 

С благодарност към Георги Жадалов, Ансист 98 ООД, който подсказа за съществуването на показаната схема.

От схемата става ясно, че ако общината няма система за разделно събиране на отпадъци, търговските обекти нямат това задължение. Ако обаче има система, тогава търговките обекти трябва да я разучат и съответно да я прилагат.

Интересен казус се оказва ситуацията в Стара Загора, където е и регистрацията на моята фирма. Принципно има система за разделно събиране на отпадъците, но към момента е прекратен договорът с  фирма „ЕКОПАК“, която заявява че от 28.01.2013 ще започне изтеглянето на цветните контейнери от градовете Стара Загора и Казанлък.

От община Стара Загора заявяват, че няма да останем без система за разделно събиране на отпадъците и на сесията на общинския съвет/31.01.2013г./ ще се разгледа Програма за разделно събиране на отпадъци и веднага след това ще бъде сключен договор.

От казаното до тук излиза, че старозагорци ще трябва да почакаме решението на Общински съвет. А до тогава, според информационната блок схема не сме задължени да събираме разделно отпадъците, но пък можем да го направим пожелание. Просто, ей така на собствена воля, защото сме любители на природата и защото имаме отговорно отношение към бъдещето и към мястото където работим, живеем и отглеждаме децата си.

Аз обичам природата, а вие?

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio