Таблица за съответствие между ISO 14001:2015 и ISO 14001:2004

Новата версия на ISO 14001 е публикувана вече повече от година. Промените не са драстични, но се налагат изменения, които трябва предварително да бъдат добре обмислени и планирани.

Преходният период, обявен от ISO е 3 години, т.е до 15.09.2018г. Това означава, че до тази дата трябва да се извърши преход към новата версия, ако организацията желае да притежава валиден сертификат.  Възможно е някои органи за сертификация да обявят собствена политика и изисквания относно прехода. Ако Ви предстои преход е добре да го съгласувате с Вашия орган за сертификация, с цел да избегнете нежелани бъдещи проблеми.

При преход, първото важно условие е запознаване с промените. Стандартът ISO 14001:2015 е одобрен като действащ на български език на 25.09.2015г. и може да бъде закупен от БИС – БДС EN ISO 14001:2015. Като член на ТК 34 на БИС не мога да скрия негативната си оценка за превода на стандарта и липсата на съгласуваност между превода на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. С последствията от тези проблеми ще се сблъска всеки, който работи по интегрирани системи за управление на качеството и околната среда. С цел избягване на объркването, вариант е ползването на английската версия на стандартите за справка или работа.

С цел по-лесно разбиране на взаимовръзката между старата и новата версия на ISO 14001 е създадена таблица за съответствие, която е представена като Приложение В (информационно) към стандарт БДС EN ISO 14001:2015/с неточности в превода/.

От Online center на kachestvoto.com подготвихме таблица за съответствие между ISO 14001:2015 и ISO 14001:2004, която можете да изтеглите от тук…

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio