Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Техники за провеждане на вътрешен одит

Провеждането на вътрешен одит на системата за управление има за цел събиране на достатъчно обективни доказателства за съответствие с поставената цел на одита. Например, ако целта на одита е проверка на цялата система за управление на качеството, одиторът трябва да събере достатъчно обективни доказателства за съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 9001. Обърнете внимание на основната цел при провеждане на вътрешен одит - събиране на достатъчно обективни доказателства за съответствие с критериите на одита. По време на одита се търсят доказателства за съответствие, а не несъответствия. Хората често се притесняват от вътрешните одити, защото поради незнание или некомпетентност на одиторите, те сe превръщат в наказателна акция спрямо служителите. Целта на одита не е в откриване на виновния за възникването на даден проблем, а в откриване на причините за появата на проблема, вземане на решения за неговото отстраняване и предприемане на мерки за предотвратяване на повторната му поява. Предполагам разбирате разликата.

Не случайно новата версия на стандарта 19011:2011 набляга на компетентността на одиторите и на тяхното развитие, защото стремежът на вътрешния одитор трябва да бъде в посока развитие и подобряване ефикасността на системата за управление. Но за това са необходими знания и умения, които вътрешния одитор трябва непрекъснато да развива и усъвършенства, чрез участия в одити и обучения свързани с повишаване на неговата компетентност и квалификация.

Всеизвестен факт е, че по-голямата част от познанията идват от натрупания опит и затова по време на практическата част на обученията за вътрешни одитори разиграваме примерен вътрешен одит на системата внедрена в организацията, съобразно изискванията заложени в нея и изискванията на стандарт 19011. Стартираме от процедурата Вътрешен одит, където е описан реда за провеждане на вътрешен одит в съответната организация. Обикновено подготовката на одита върви леко, но когато се стигне до момента на същинската част на провеждането на одита, нещата се усложняват. Възникват множество въпроси свързани с начина на провеждане на одита.

Как да проведем одита?

Съществуват няколко основни техники на провеждане:

1. С помощта на въпросници, чрез които се проверява съответствието, следвайки изискванията на съответния стандарт. Добро помощно средство, особено за начинаещи одитори. Основен недостатък е липсата на възможност за импровизации.

2. Хоризонтално проследяване - техника на търсене на обективни доказателства, следвайки нормалния поток на процеса. Съществува и обратен вариант, при който процесът се проследява от изхода към входа. Техниката на хоризонтално проследяване се използва за доказване наличието на подходяща идентификация и проследимост на продукта.

хоризонтален поток3. Вертикално проследяване – техника, позволяваща проверка на връзките и зависимостите между процесите в организацията. Сложна техника, която изисква сериозни познания в областта на мениджмънта и системите за управление. Обикновено се използва от опитни вътрешни одитори.

вертикален поток

Коя от техниките ще предпочете одитора в своята практика зависи от неговите качества, умения и опит. Важното е вътрешният одит да се проведе без отклонение от целта и да не се забравя, че се търсят обективни доказателства за съответствия и възможности за подобрения на системата. А как ще постигнете това? Разбира се, чрез практика. Така, че не се страхувайте да опитвате нови техники и начини за постигане на целта. Опитът винаги учи.

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за споделяне

0 отговора за "Техники за провеждане на вътрешен одит"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.