2-01 Основни термини – I част

Основни термини и определения

Oдит – систематичен, независим и документиран процес за получаване на обективни доказателства от одит и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са удовлетворени критериите за одит.

Oбективно доказателство от одит – данни, потвърждаващи съществуването и достоверността на нещо.

Критерии за одит – основа, с която се сравняват обективните доказателства.

Kонстатации от одит – резултат от оценяването на доказателствата спрямо критериите за одит.

Съответствието – удовлетворяване на дадени изисквания.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio