2-02 Основни термини – II част

Термини, свързани с процеса на провеждане на одит

Програмата за одит – планирани един или повече одити за определен период от време и насочени за постигане на конкретна цел.

Обхват на одита – обект и граници на одита.

Планът за одит – описание на дейностите за одит и тяхната последователност за конкретния одит.

Клиент на одита – организацията или лицето, поискало одита.

Риск – влияние на неопределеността.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio