2-03 Основни термини – III част

Термини, свързани с участниците в одита

Одитор – лицето, което извършва одита.

Одитирана организация – организация, която се одитира.

Техническият експерт – лице, което предоставя на екипа за одит конкретни знания и опит.

Наблюдателят – лице, което придружава екипа за одит.

Водач – лице, което помага на екипа за одит като осигурява достъп до местоположенията на организацията.

ASSIGNMENT : 2-03 Практическа задача 1 MARKS : 10  DURATION : 1 week, 3 days

ASSIGNMENT : 2-03 Практическа задача 2 MARKS : 10  DURATION : 1 week, 3 days

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio