2-10 Цели по качество

6.2 Цели по качеството и планиране на дейностите за тяхното постигане

Ползата от внедряване на система за управление на качеството е, че води до постигане на поставените цели. Целите по качество са важни, защото водят до подобрения на системата, продукта или услугата.

Изисквания на ISO 9001:2015 при определяне на целите по качество:

 • да бъдат в синхрон с политиката по качество;
 • да бъдат измерими;
 • да вземат предвид приложимите изисквания;
 • да бъдат насочени към повишаване удовлетвореността на клиента;
 • да бъдат наблюдавани, за да се отчита напредъка по тяхното изпълнение;
 • да бъдат оповестени до заинтересованите страни;
 • да бъдат актуални и актуализирани при необходимост, така че да отразяват текущото състояние на организацията и на нейната система.

За поставените цели, организацията трябва да планира дейности за тяхното постигане като определи необходими ресурси, отговорни лица, срок за изпълнение и начин на оценяване на резултатите.

ISO 9001:2015 поставя изискване за поддържане на актуална документирана информация за целите по качество.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio