3-01 Въведение

Въведение в раздел 8 на ISO 9001:2015

В Модул 3 са включени клаузите на раздел 8 от ISO 9001:2015, които са част от етап Изпълнение от цикъла PDCA(Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие):

 • 8.1 Оперативно планиране и управление
 • 8.2 Изисквания за продуктите и услугите
 • 8.3 Проектиране и разработване на продукти и услуги
 • 8.4 Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици
 • 8.5 Производство и предоставяне на услуга
 • 8.6 Пускане на продукти и услуги
 • 8.7 Управление на несъответстващи изходни елементи
Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio