3-09 Пускане на продукти и услуги

8.6 Пускане на продукти и услуги

Преди да достигне до клиента, продуктът или услугата трябва да бъдат проверени за съответствие с изискванията. До клиента не трябва да достига несъответстващ продукт или услуга. Изключение от това правило могат да бъдат случаите на одобрение за използване с отклонения от компетентен орган или от клиента.

Стандартът изисква да се съхранява документирана информация за съответствието с критериите за приемане и проследимост до лицето, което има правомощие за пускането на продукта или услугата.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio