4-05 Съставяне на програма за одит – II част

Определяне на обхвата на програмата за одит

Лицето, което управлява програмата за одит определя нейния обхват на базата на информацията за контекста на организацията и фактори, като:

 • целта, обхвата и продължителността на всеки одит;

 • броя на одитите;

 • стандартите за системите за управление и други приложими критерии;

 • броят, важността и сходството и местоположението на дейностите, които ще бъдат одитирани;

 • факторите, които влияят върху ефикасността на системата за управление;

 • резултати от предишни одити и прегледи от ръководството;

 • възникнали несъответствия и рекламации от клиенти;

 • въпроси, свързани с веригата на доставките;

 • изменения настъпили в контекста на организацията и свързаните рискове и възможности;

 • наличие на информационни и комуникационни технологии за извършване на одит от разстояние;

 • рискове и възможности, свързани с дейността и действия за тяхното овладяване;

 • възникване на събития, като дефекти на продукта, инциденти, изтичане на информация и др.

Свързани документи: Програма за одит

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio