4-06 Постоянно подобряване

10.3 Постоянно подобряване

Последната точка от стандарта се отнася до постоянното подобряване. Подобряването на СУК е основен принцип и е интегрирано в целия стандарт ISO 9001:2015. Подобряването може да бъде в няколко направления:

  • подобряване на продуктите и услугите;
  • предотвратяване и намаляване на нежелани въздействия;
  • подобряване на резултатността на СУК.

Средата е динамична и всичко се променя много бързо, като това оказва по един или друг начин влияние върху СУК. По тази причина стандартът акцентира върху постоянното подобряване на пригодността, адекватността и ефикасността на СУК. СУК трябва да се променя като отразява текущото състояние на бизнеса и на средата в която съществува, за да може да се възползва от новите възможности.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio